Wskazówki dotyczące produktu

Roleta

Szerokość materiału rolety jest, w zależności od systemu, węższa od szerokości instalacji. Należy to uwzględnić przy obmierzaniu.

Od określonej wysokości - w zależności od szerokości towaru - materiał ma spoinę poprzeczną. Przy montażu we wnęce należy zawsze podać jako wymiar zamówienia wymiar wnęki w świetle, z odpowiednią uwagą. Producent wytwarza instalację dopasowaną.

Żaluzja

Przy obmiarze należy uwzględnić przestrzeń na pakiet. Montaż do wpustu szyby wymaga minimalnej głębokości dla danego profilu główki wraz ze wspornikiem. Do montażu we wpuście szyby są wersje specjalne. Żaluzja jest osadzona we wpuście szyby, umocowanie następuje na ramie ewent. skrzydle okiennym. Danymi zamówienia są wymiary szyby, bez odejmowania, oraz formy ram.

Przy żaluzjach na okna szwedzkie konieczne jest podanie wewnętrznych wymiarów szyby. Dodatkowo należy uzyskać zezwolenie na wiercenie ramy.

Przy żaluzjach okien szwedzkich konieczny jest minimalny odstęp od szyby, wynoszący 3 cm. Żaluzje w na ścianach szczytowych są sporządzane z maks. skosem 45°. Nachylenie lamel można zmieniać na całej powierzchni, wysokość prostokątnego elementu wiszącego można przestawiać. W zależności od kąta nachylenia na stronie wysokiej powstaje trójkątny otwór, nie pokryty przez lamele.

Verticale

W verticalach należy mieć na uwadze odstęp ścian, prześwit, ustawienie pakietu lameli oraz szerokość pakietu. Przy instalacjach ukośnych lamele można poruszać do dużej wysokości. W zależności od kąta nachylenia do zawieszenia lamel stosowane są różnej długości haki typu Slope. (Uwzględnić światło wpadające między profilem główki a górną krawędzią lameli).

Przy instalacjach plafonowych długość szyny jest policzona jako szerokość, wysokość jest mierzona w kierunku lamel. Instalacja musi być prostokątna, a szyny muszą być zamontowane równolegle.

Przy instalacjach zgiętych poziomo (wykusz) odległości od ściany są mierzone wychodząc od punktów krańcowych linii pomocniczej. Punkty docelowe na ścianie ustala się w równym odstępie.

Przy zagiętych instalacjach z lamel (łuk bramy) mierzy się wszystkie istniejące wysokości. W zależności od formy oryginalnej łuk można mierzyć jako szablon lub z wieloma promieniami odstępu, podobnie jak okrągły wykusz. Pakiet lamel jest zawsze prowadzony do strony wysokiej, np. także do środka instalacji.

Plisa

Plisy nadają się szczególnie do form specjalnych. Zasadniczo należy tu podać wymiary w świetle. Podobnie jak przy innych formach specjalnych, także wielokąty należy przez wymiary kontrolne podzielić na trójkąty. Instalacje plisowane do ścian szczytowych można sporządzać w nachyleniu 60°. Element wiszący można ciągnąć do góry i w ukos. Przy instalacjach plafonowych lub w ogrodach zimowych konieczne są wymiary przy świetle. Wystarczająca wentylacja z tyłu następuje z jednej strony, przez odstęp między krążkiem a elementem wiszącym, i wynosi min. 10 cm. Dodatkowo można zaplanować odstęp 5 cm między profilami plisy i ramami ogrodu zimowego. W takim przypadku stosuje się także specjalne profile ułatwiające montaż.

Zasłona panelowa

Przy zasłonie panelowej czynniki decydujące to szerokość instalacji i ilość paneli. Z tego wynikają szerokości wózków panelowych i materiałów. Zalecany naddatek pasma tkaniny wynosi min. 5 cm. Trzeba uważać na prześwit u dołu. Wysokością instalacji jest odległość górnej krawędzi profilu od dolnej krawędzi materiału. Z szerokości instalacji i szerokości pasm tkaniny / paneli wylicza się liczbę biegów szyn. Co do możliwości obsługi, do wyboru są drążek do przesuwania z lub bez kątownika zabierakowego, cięgno sznurkowe i napęd elektryczny.

Aktualności