Zasłanianie i Ochrona Przed Słońcem

Połączenie DIZAJNU i FUNKCJI

Historia wewnętrznej ochrony przed słońcem

Historia powstania rolet, żaluzji, verticali, plisów i zasłon panelowych.

Paleta produktów

Opis systemów służących do ochrony przed słońcem: rolet wewnętrznych, żaluzji, verticali, plisów i zasłon panelowych. Przegląd każdego produktu pod kątem cech konstrukcyjnych, wariantów modeli, obsługi i stosowanych materiałów. Opis zastosowania, możliwości montażu, czyszczenia i konserwacji oraz głównych zalet.

Technika

Informacje o sterowaniu elektrycznym, wskazówki w wykonywaniu pomiarów i montażu w odniesieniu do konkretnych produktów. Indeks haseł związanych z ochroną przed Słońcem przy pomocy rolet, żaluzji, plisów, verticali i zasłon panelowych.

Spis treści

Wstęp

Związek VIS
Wewnętrzne Zasłony i Ochrony przed Słońcem

Dziękujemy wszystkim osobom i firmom, które wsparły naszą pracę. Pomoc ta ułatwiła nam wykonanie naszych zadań. Jesteśmy pewni, że wraz z niniejszą pozycją stworzyliśmy wartościową podstawę do kształcenia i dokształcania specjalistów. Wykształcony personel i specjalistyczna wiedza fachowa są bazą sprzedaży wysokogatunkowych produktów do zasłaniania i ochrony przed słońcem.

Autorzy i wydawnictwo dziękują następującym firmom i stowarzyszeniom za udostępnienie materiału informacyjnego, zdjęć i ilustracji:

Firmy członkowskie związku VIS
Związek Federalny Rolety i Ochrona przed Słońcem e.V.
Podręcznik Tapeciarza

Fa. Faber Ryslingen

Autorzy:
Michael Eifler – Arquati, Hamburg
Britta Gies – Teba, Duisburg
Erhard Klaus Müller – Büscher, Bielefeld
Wolfgang Rübin – Silent Gliss,Weil
Gisela Schang – koordynatorka
Georg Thumm – MHZ, Stuttgart
Wydanie I, 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone
© 2002 by Związek VIS – Wewnętrzne Zasłony i Ochrony przed Słońcem

Wydawca: VIS &mdot; 47798 Krefeld, all 227
Produkcja całkowita: Silfox-Gruppe, Emsdetten
Wydawnictwo: Lechte-Medien, Emsdetten
Printed in Germany
ISBN 3-7849-1200-1

Projekt okładki: Monika Elkmann, Bielefeld

Tłumaczenie na język polski: Blackout Sp. z o. o. — kopiowanie, publikowanie, przedruk tylko i wyłącznie za zgodą Blackout Sp. z o. o.

Aktualności