Przewodnik Praktyczny Bezpieczeństwo Dzieci (Silent Gliss Child Safety)

Przewodnik Praktyczny Bezpieczeństwo dzieci
 1. Bezpieczeństwo dzieci w systemach Silent Gliss
 2. Kiedy konieczne są specjalne zabezpieczenia dla dzieci?
 3. Jakie zabezpieczenia dla dzieci oferuje Silent Gliss?
 4. Długość sznurków i łańcuszków obsługi
 5. Formliarze zamówienia
 6. Instrukcja montażu
 7. Ostrzeżenia
 8. Ulotka informacyjna
 9. Ogólne Warunki Handlowe
 10. Serwis montażowy
 11. Pytania i odpowiedzi

Bezpieczeństwo dzieci w systemach Silent Gliss

Małe dzieci są ciekawe i chcą poznawać otoczenie. Dlatego też domowe przedmioty codziennego użytku są dla nich potencjalnie niebezpieczne. Łańcuszki i sznurki od zasłon i rolet okazały się być dla małych dzieci źródłem zagrożenia. Na kolejnych stronach dowiesz się, dlaczego możesz liczyć na Silent Gliss, gdy chodzi o ochronę Twoich bliskich.

Nowe przepisy prawne

W ostatnich latach wciąż dochodziło do przypadków uduszenia się dzieci łańcuszkami od żaluzji. Z powodu tych zdarzeń CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) poprawił standardy zabezpieczeń dla dzieci - EN 13120 - w urządzeniach do zacieniania wewnętrznego. Normę uzupełniono o dwa nowe standardy:

 • EN 16433: Standaryzowane metody testowania, gwarantujące, że produkty przetestowane są bezpieczne.
 • EN 16434: Standaryzowane wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających, wbudowanych w produkty.

Wskazówka: Ustawodawstwo obejmuje produkcję i dostawę żaluzji. Nie odnosi się dosłownie do innych produktów, takich jak zasłony, rolety itp. Jednakże dla nas bezpieczeństwo jest sprawą ważną. Dlatego zwracamy uwagę na to, by wszystkie produkty Silent Gliss były bezpieczne i spełniały powyższe normy. Osiągamy to, po pierwsze, przez dostarczanie wraz z produktami także urządzeń zabezpieczających i ostrzeżeń; po drugie, nasza ekipa montażowa ma obowiązek instalować wszystkie urządzenia zabezpieczające.

Niniejszy dokument odnosi się do wszystkich produktów Silent Gliss, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczy nowe prawodawstwo.

OSTRZEŻENIE

!

Podane informacje służą jedynie ogólnej i wstępnej orientacji i na ich podstawie nie możesz podejmować decyzji ani wyciągać wniosków co do Twoich praw i obowiązków. Nie jest również wykluczone, że konieczne będzie uzyskanie szczegółowych informacji prawnych, odpowiadających Twojej konkretnej sytuacji i danym okolicznościom.

W odniesieniu do niniejszego Przewodnika Praktycznego Silent Gliss wyklucza wszelkie gwarancje. Silent Gliss nie może ręczyć, że normy i przepisy się nie zmienią, zanim jeszcze wejdą w życie, i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub stwierdzenia wprowadzające w błąd. Silent Gliss nie może odpowiadać za straty wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tych informacji.

Kiedy konieczne są specjalne zabezpieczenia dla dzieci?

Przepisy dotyczące zabezpieczeń dla dzieci muszą być przestrzegane, jeżeli:

! Partnerzy, którzy produkty Silent Gliss instalują sami, są prawnie zobowiązani do dokonania samodzielnej oceny ryzyka i udostępnienia etykiet opakowania (ostrzeżenie)!

Jakie zabezpieczenia dla dzieci oferuje Silent Gliss?

Istnieje wiele możliwości, by system Silent Gliss uczynić bezpiecznym. Proszę zwrócić uwagę na to, że:

 • Urządzeń zabezpieczających Silent Gliss można używać tylko z produktami Silent Gliss!
 • Jeżeli urządzenia zabezpieczające dla dzieci są konieczne, to wszystkie systemy Silent Gliss, obsługiwane za pomocą sznurków i łańcuszków, są standardowo dostarczane zgodnie z normą EN 13120.

Urządzenia zabezpieczające dla dzieci, dostarczane jako wyposażenie dodatkowe, należy instalować zgodnie z normą EN 13120!

 • Dla klientów, którzy systemy instalują sami, przeznaczona jest szczegółowa ulotka (Technical Changes). Prosimy zapytać o nią pracownika Silent Gliss.

Sznurki i łańcuszki obsługi - systemy napinania (standard)

Uchwyt bezpieczeństwa

Uchwyt bezpieczeństwa (Silent Gliss 10731) to stałe urządzenie napinające, które gwarantuje, że sznurki i łańcuszki są napięte, a tym samym nie mogą się zapętlać. Musi on być przymocowany w niszy okiennej lub na ścianie, przy maksymalnym odstępie od górnej szyny.

Wymagania

 • Element musi być sprawdzony pod względem właściwości mechanicznych oraz odporności na promieniowanie litrafioletowe i temperaturę.
 • Musi być możliwe ciągnięcie za łańcuszek z boku przy obciążeniu 6 kg, a uchwyt bezpieczeństwa nie może pęknąć ani przestać działać!
 • Uchwyt bezpieczeństwa musi działać także wtedy, jeżeli został zainstalowany o 10 mm wyżej niż planowano.
 • Maksymalna odległość między dwoma pasmami łańcuszka wynosi 50 mm.
 • Uchwyt bezpieczeństwa musi być zainstalowany na wysokości co najmniej 150 cm nad podłożem!

Uchwyt bezpieczeństwa Silent Gliss 10731 jest dostarczany standardowo z większością systemów obsługiwanych sznurkiem lub łańcuszkiem!

Nawijaki sznurka

Nawijaki sznurka są dostępne dla wszystkich systemów ciągnięcia obsługiwanych sznurkiem (żaluzje poziome, rolety plisowane, systemy zasłon marszczonych).

Wymagania

 • Nawijaki sznurka muszą być zainstalowane na wysokości co najmniej 150 cm nad podłożem!
 • Element musi być sprawdzony pod względem właściwości mechanicznych oraz odporności na promieniowanie litrafioletowe i temperaturę.
 • Jeżeli system jest całkowicie odsłonięty, na nawijak musi być nawinięty cały sznurek systemu.
 • Jeżeli nawijak sznurka lub sznurek jest ciągnięty przy obciążeniu 6 kg, nie powinno się wysuwać więcej niż 10 cm sznurka.

Nawijaki sznurka są dostarczane standardowo ze wszystkimi systemami ciągnięcia obsługiwanymi sznurkiem.

Sznurki i łańcuszki obsługi - systemy zrywania z cięgnami sznurkowymi (standard)

Złącze do zrywania sznurka

Złącza do zrywania sznurka są dostarczane ze wszystkimi systemami ciągnięcia obsługiwanymi sznurkiem (żaluzje poziome, żaluzje plisowane, systemy zasłon marszczonych). Są one już wbudowane w produkty.

Wymagania

 • Element musi być sprawdzony pod względem właściwości mechanicznych oraz odporności na promieniowanie litrafioletowe i temperaturę.
 • Musi się w nim mieścić do czterech sznurków.
 • Sznurki wysuwają się, skoro tylko pętlę pociąga obciążenie maks. 6 kg.

Złącza do zrywania sznurka są dostarczane standardowo ze wszystkimi systemami ciągnięcia obsługiwanymi sznurkiem.

Sznurki i łańcuszki obsługi - systemy zrywania z łańcuszkami (opcja)

System zrywania to urządzenie, które przy określonym obciążeniu powoduje natychmiastowe rozplątanie niebezpiecznej pętli.

Zabezpieczenie dla dzieci

To zabezpieczenie dla dzieci firmy Silent Gliss nadaje się do stosowania przy określonych systemach rolet i zasłon marszczonych oraz przy żaluzjach poziomych i lamelach pionowych (patrz strona 10) i zostało opracowane specjalnie dla systemów obsługiwanych łańcuszkiem. Oferuje ono maksimum bezpieczeństwa przy niewielkim ryzyku niepożądanego zerwania.

Wymagania

 • Element musi być sprawdzony pod względem właściwości mechanicznych oraz odporności na promieniowanie litrafioletowe i temperaturę.
 • Urządzenie jest dwuczęściowe: rozdziela się, skoro tylko zadziała obciążenie 6 kg, i powoduje, że pętla w sposób bezpieczny rozplątuje się.
 • To zabezpieczenie dla dzieci należy tak zainstalować, by łańcuszek był na wysokości co najmniej 60 cm nad podłożem (Standard Silent Gliss to 90 cm nad podłożem)!
Złącze do zrywania łańcuszka

Złącze do zrywania łańcuszka nadaje się do rolety Silent Gliss 4910. Jest to zabezpieczenie najprostsze. Konieczna jest minimalna wysokość łańcuszka, by można było obsługiwać każdy rozmiar systemu.

Wymagania

 • Element musi być sprawdzony pod względem właściwości mechanicznych oraz odporności na promieniowanie litrafioletowe i temperaturę.
 • Łańcuszek zrywa się, skoro tylko pociągnie go obciążenie 6 kg.
 • Ze względu na ograniczenia wagi złącze łańcuszka można stosować wyłącznie z systemem Silent Gliss 4910.
 • System musi być zainstalowany w taki sposób, by łańcuszek był na wysokości co najmniej 60 cm nad podłożem (Standard Silent Gliss to 90 cm nad podłożem)!

Korzyści w porównaniu do standardowego uchwytu bezpieczeństwa: niepotrzebne jest wiercenie, łańcuszek może być dłuższy, a system pracuje ciszej!
Proszę zwrócić uwagę na to, że:
Jeżeli łańcuszek ciągnięty jest zbyt szybko, złącze może zerwać się przypadkowo. Dlatego tę opcję zaleca się przede wszystkim do użytku prywatnego! Przebudowa istniejącego systemu za pomocą złącza do zrywania łańcuszka nie jest możliwa!

Sznurki wewnętrzne (systemy zasłon marszczonych) - systemy zrywania (standard)

Nowa europejska norma bezpieczeństwa EN 13120 dotyczy również sznurków wewnętrznych w systemach zasłon marszczonych. Firma Silent Gliss opracowała nowe komponenty, mocowane sznurkami na drążkach poprzecznych (punkty podciągania) i na profilu obciążającym.

Wymagania

 • Element musi być sprawdzony pod względem właściwości mechanicznych oraz odporności na promieniowanie litrafioletowe i temperaturę.
 • Jeżeli umocowania (punkty podciągania) są oddalone od siebie o ponad 200 mm, system musi być wyposażony w urządzenie do zrywania.
 • Skoro tylko zadziała obciążenie 6 kg, elementy odłączają sznurek od systemu.

Wszystkie nasze systemy rolet marszczonych są seryjnie wyposażone w te urządzenia do zrywania, a tym samym bezpieczne dla dzieci!

Cięgna sznurkowe

Długość cięgna sznurkowego w systemach obsługiwanych sprężynowo nie może przekraczać 200 mm.

Jest to już obecnie standardem firmy Silent Gliss - chyba że pożądane jest krótsze cięgno sznurkowe.

Przegląd ważniejszych systemów Silent Gliss z rozwiązaniami bezpiecznymi dla dzieci

Grupa produktów Systemy Uchwyt bezpieczeństwa Nawijka sznurka Złącze sznurka Sznurki wewnętrzne Zabezpieczenie dla dzieci Złącze łańcuszka
Rolety rzymskie 2020 Tak Tak
2090 Tak Tak Tak
2120 Tak Tak
2210 Tak Tak
2320 Tak Tak Tak (opcja)
2330 Tak Tak Tak (opcja)
2350 Tak
Karnisze 1014 Tak
3000 Tak
3840 Tak
6120 Tak
6200 Tak
6350 Tak
6370 Tak
Zasłony panelowe 2600 Tak
2700 Tak
Plisy AK/BK Tak
AO/BO Tak Tak
Rolety wewnętrzne 4830 Tak Tak
4840 Tak
4905 Tak Tak (opcja)
4907 Tak
4910 Tak Tak (opcja) Tak (opcja)
Rolety w kasecie 4510 Tak
Żaluzje poziome 8100 Tak Tak
8110 Tak Tak
8300 Tak Tak (opcja)
Verticale 2810 Tak Tak (opcja)

Długość sznurków i łańcuszków obsługi

Przepisowy minimalny prześwit ma wpływ na dopuszczalną długość łańcuszków i sznurków, stawiając handel i serwis montażowy przed nowymi wyzwaniami. Źle odmierzona długość łańcuszka lub sznurka to nie tylko ryzyko prawne, lecz także negatywny wpływ na komfort obsługi i zadowolenie klienta!

Długość łańcuszka lub sznurka obsługi zależy od następujących czynników:

 • zastosowane urządzenie zabezpieczające
 • wysokość montażu

Długość łańcuszka lub sznurka obsługi oblicza się w zależności od wysokości montażu. Wyjątki są dopuszczalne tylko wtedy, gdy system jest instalowany w pomieszczeniach, do których małe dzieci nie mają dostępu (patrz opis na str. 5) lub jeśli wyjątek w sensie normy jest dozwolony (patrz poniżej).

Standardowe obliczanie długości łańcuszków i sznurków

Przy każdym zamówieniu prosimy podać wysokość montażu! Łańcuszki i długości sznurków są standardowo obliczane dla możliwie najdłuższej długości.

Formliarze zamówienia

Nasze nowe formliarze zamówienia z rubryką "Wysokość montażu" są już dostępne pod adresem www.silentgliss.at

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu

Wszystkie instrukcje montażu systemów obsługiwanych sznurkiem lub łańcuszkiem zostały zaktualizowane i zawierają teraz tylko ogólne ostrzeżenia i instrukcje montażu danego uchwytu bezpieczeństwa.

Zaktualizowano również instrukcje montażu systemów ze złączem do zrywania sznurka i ze zwijakiem sznurka.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie standardowe

Wszystkie produkty obsługiwane sznurkiem i łańcuszkiem są dostarczane wraz z wielojęzycznym ostrzeżeniem, umieszczonym bezpośrednio na łańcuszku. Takie wielojęzyczne ostrzeżenie umieszczone jest również na systemach z zabezpieczeniami dla dzieci, złączach do zrywania łańcuszka lub nawijakach/złączach do zrywania sznurka.

Po zainstalowaniu systemu tych ostrzeżeń nie wolno usuwać. Chodzi o to, by Twój klient końcowy mógł je stale widzieć i czytać.

Ostrzeżenie o niezgodności

 • Zamawiający musi wyraźnie potwierdzić, że produkt będzie instalowany w pomieszczeniu, do którego dzieci nie mają dostępu.
 • Instalowanie produktu nie spełniającego normy EN 13120 dozwolone jest tylko w pomieszczeniach, do których dzieci nie mają dostępu.
 • W takim przypadku do systemu należy dołączyć następujące ostrzeżenie: "Produkt przeznaczony do pomieszczeń, do których dzieci nie ma dostępu (biuro, fabryka itp.)".
 • Tekst należy sporządzić w języku danego kraju.

! Prosimy we własnym interesie żądać od klienta potwierdzenia na piśmie, że produkt będzie zainstalowany w sposób niedostępny dla dzieci.

Ulotka informacyjna

Zgodnie z normą EN 13120 odsprzedający muszą przygotować dla klientów informacje o zabezpieczeniach dla dzieci. Firma Silent Gliss sporządziła na ten temat liotkę, którą można wyłożyć w pomieszczeniu sprzedażowym.

Zgodnie z normą EN 13120 liotki dotyczące zabezpieczeń dla dzieci muszą być wyłożone w pomieszczeniu sprzedażowym!

Ogólne Warunki Handlowe

Nasze ogólne warunki handlowe zostały zmienione o tyle, że czynność prawna, niezależnie od sytuacji stosowania lub montażu, która nie odpowiada normie EN 13120, zachowuje niezmiennie ważność.

Serwis montażowy

Monterzy firmy Silent Gliss zostali, zgodnie z normą EN 13120, pouczeni, by nie wykonywać montażu systemów niezgodnych z przepisami. Dlatego nie można usuwać zabezpieczeń dla dzieci, a minimalny prześwit nie może być mniejszy niż to jest wymagane.

Instalator ma obowiązek sprawdzić, czy wysokość łańcuszka nie jest sprzeczna z normą i - jeżeli to możliwe - dopasować wysokość. Jeżeli wysokości łańcuszka nie można dopasować, system nie może być zainstalowany!

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:
Co robić, jeżeli wysokość montażu nie jest podana?

Odpowiedź:
Jeżeli wysokości montażu nie podano, powstaje system według normy DIN EN 13120. Ma to wpływ na montaż. Sznurek lub łańcuszek mógłby być albo zbyt długi - co nie jest zgodne z normą DIN EN 13120 - albo zbyt krótki, a zatem obsługa systemu mogłaby być trudna.

Pytanie:
System należy zamontować wraz z uchwytem bezpieczeństwa SG 10731. Jednakże czasem rama okienna utrudnia instalację. Jak postępować w takim przypadku?

Odpowiedź:
Uchwyt bezpieczeństwa trzeba zamontować na ścianie, a łańcuszek przekręcić. Niestety będzie to miało wpływ na komfort obsługi systemu. Takich przypadków należy, o ile to możliwe, unikać!

Pytanie:
Czy wymagania normy DIN EN 13120 muszą być spełnione także na wystawie, np. sklepu z wyposażeniem wnętrz (Shop-in-Shop)?

Odpowiedź:
Zasadniczo tak, ponieważ zakres stosowania ustawy o bezpieczeństwie produktów dotyczy również wystawiania produktów konsumenckich. Zakładamy jednak, że w przypadku prezentacji towarów wysokość montażu jest bez znaczenia, ponieważ w prezentacji ramy okienne z reguły nie mają wymiarów normalnych okien. Oznacza to, że, na przykład, systemy obsługiwane łańcuszkiem, ze stacjonarnym urządzeniem napinającym, można montować także na poziomie podłoża.

Pytanie:
Czy można stosować przyrząd nawijający zamiast przyrządu napinającego do nawijania zamiast do napinania urządzenia obsługiwanego łańcuszkiem?

Odpowiedź:
Nie, otaczający łańcuszek można zabezpieczać tylko za pomocą napinacza łańcuszka. Nawijanie nie wystarczy.

Pytanie:
Podczas instalacji klient na miejscu zleca monterowi, by zrezygnował z montażu elementów zabezpieczających (np. uchwyt bezpieczeństwa). Czy można spełnić te prośbę?

Odpowiedź:
Odpowiedzialności cywilnej nie można z góry wykluczyć ani ograniczyć. Dlatego generalnie odradzamy odstępowanie od instalowania urządzeń bezpieczeństwa - nawet jeżeli klient tego sobie życzy. Sprzedawcy specjalistycznemu zaleca się, by przy montażu w żadnym razie nie rezygnował z urządzeń bezpieczeństwa, nawet jeżeli życzenie klienta końcowego jest zasadniczo odmiennie.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu montaż urządzenia zabezpieczającego jest niewykonalny, należy od klienta końcowego zażądać co najmniej pisemnego potwierdzenia, które powinno brzmieć mniej więcej tak:

"Zapoznałem się z wymaganiami normy ÖNORM EN 13120 + A1:2014-2, dotyczącej ochrony dzieci przed niebezpieczeństwem uduszenia się. W szczególności zwrócono mi uwagę na to, że bez systemów zabezpieczających dla niemowląt i małych dzieci istnieje ryzyko uduszenia się: na wewnętrznych zakończeniach dostępnego z zewnątrz sznurka mogą powstawać pętle lub niebezpieczeństwo zaplątania. Niemniej jednak niniejszym wyraźnie zlecam monterowi, by z tego systemu zabezpieczeń zrezygnował. Tym samym odpowiedzialność cywilna montera lub wytwórcy produktu za wymienione ryzyka jest wykluczona."

W tym kontekście warto wiedzieć, że takie oświadczenie akurat w przypadku konsumentów w sensie ustawy o ochronie konsumentów, a zwłaszcza na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt może być nieskuteczne. Dlatego zasadniczo odradzamy, by rezygnować z montażu wymienionych urządzeń bezpieczeństwa, nawet jeżeli klient tego sobie życzy. W razie wątpliwości należy zrezygnować z zamontowania produktu.

Aktualności